Parkpraktmal
Denisia luticiliella (Erschoff, 1877)

Parkpraktmal Denisia luticiliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

  • Art: Denisia luticiliella parkpraktmal
Denisia luticiliella (Hübner, 1797). Parkpraktmal togs första gången i Skutskär, Up 2010. Har nu även tagits i Gä. Larven lever under skrovlig bark på gamla lövträd.

Mediafiler på webben
Läs mer