Glasbjörkspurpurmal
Eriocrania salopiella (Stainton, 1854)

Spetsfläckig purpurmal Eriocrania salopiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eriocrania salopiella (Stainton, 1854). Spetsfläckig purpurmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt grågula. Antenner mörkbruna, längden till hälften av framvingen. Framvingarna brunaktigt purpurglänsande med bronsgula utspridda fjäll. I bakkanten en trekantig ljus tydlig fläck. Bakvingar brunaktiga.

Biologi

Habitat

Ses vanligen i fuktiga miljöer.

Associationer

Näringsväxt: Betula spp.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen från slutet av april till mitten av maj.

Livscykel

Flyger från slutet av april till mitten av maj. Äggen läggs inuti björkknoppar. Larven gör en fläckmina i bladen under maj-juni. Den är vitaktig med ljusbrunt huvud och brunaktig framkant på andra mellankroppssegmentet.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Dalarna. I övrigt spridda fynd i Danmark och Norge samt i södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer