Springkornstjälkvecklare
Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Springkornstjälkvecklare Pristerognatha fuligana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermüller, 1775). Springkornstjälkvecklare förekommer sällsynt i Sk. Vingbredd 15-16 mm. Larven lever från september till maj i stjälken på springkorn, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer