Grå hinnvinge
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)

Grå hinnvinge Nudaria mundana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Nudaria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761). Grå hinnvinge förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 19-24 mm. Larven lever på vägg- och stenlavar, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer