Skäckspinnare
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

Skäckspinnare Endromis versicolora T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Endromis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Skäckspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 50-88 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en smutsbrun, med jordpartiklar invävd kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer