Kornmal
Nemapogon granellus (Linnaeus, 1758)

Kornmal Nemapogon granella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nemapogon granellus (Linnaeus, 1758). Kornmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-15 mm. Huvudhår smutsgula. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna ljust beige med ett antal bruna fläckar. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns nästan enbart inomhus i spannmålsmagasin och liknande.

Associationer

Värdväxter: Säd och bl. a. Hypoxylon thoursianum.

Beteende

Fjärilen hittas lättast i spannmålsmagasin.

Livscykel

Flyger i juni-september. Larven är vit med brunt huvud och lever på säd men kan även livnära sig på tickor.

Utbredning

Påträffas sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer