Falktrymal
Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Falktrymal Ypsolopha falcella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermüller, 1775). Falktrymal.

Beskrivning

Vingbredd 17-20 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna bruna med en utdragen spets. Från basen löper ett brett, gulvittt längsstreck nästan till bakkanten. I mitten en avlång svart fläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer try.

Associationer

Näringsväxter: Lonicera.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gulaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt Skåne samt från Småland till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits på en lokal i Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer