Backvialvecklare
Cydia gemmiferana (Treitschke, 1835)

Backvialvecklare Cydia gemmiferana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Cydia gemmiferana (Treitschke, 1835). Backvialvecklare förekommer sällsynt i Sm och Ög. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i juli augusti i sammanspunna blad av backvial, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer