Klintrotvecklare
Endothenia oblongana (Haworth, 1811)

Klintrotvecklare Endothenia oblongana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Endothenia oblongana (Haworth, 1811). Klintrotvecklare förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever troligen i svartklint.

Mediafiler på webben
Läs mer