Ljusgrå lövmätare
Scopula incanata (Linnaeus, 1758)

Ljusgrå lövmätare Scopula incanata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scopula incanata (Linnaeus, 1758), hane. Ljusgrå lövmätare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever på bl. a. pilört och timjan, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer