Nättecknad fjällknoppvecklare
Apotomis algidana Krogerus, 1946

Nättecknad fjällknoppvecklare Apotomis algidana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis algidana Krogerus, 1946, hane. Nättecknad fjällknoppvecklare förekommer sällsynt på dvärgbjörksmyrar från Dr till To. Vingbredd 17-21 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer