Pärlgräsmott
Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pärlgräsmott Catoptria margaritella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775). Pärlgräsmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever på gräs eller mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer