Silvergrantoppvecklare
Epinotia subsequana (Haworth, 1811)

Silvergrantoppvecklare Epinotia subsequana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Epinotia subsequana (Haworth, 1811). Silvergrantoppvecklare förekommer sällsynt i Sk, Bl och Ha. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i juni juli i sammanspunna barr på silvergran, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer