Halvrosa gullrisvecklare
Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)

Halvrosa gullrisvecklare Cochylidia subroseana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylidia subroseana (Haworth, 1811). Halvrosa gullrisvecklare förekommer tämligen allmänt från GS till To. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever augusti oktober i blommor av gullris, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer