Hieroglyfpraktmal
Bisigna procerella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Hieroglyfpraktmal Bisigna procerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Bisigna.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bisigna procerella (Denis & Schiffermüller, 1775). Hieroglyfpraktmal förekommer sällsynt i Sk, Bl, Ha och på Öl. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever av lav och mossa på bok och björk.

Mediafiler på webben
Läs mer