Stympat gräsmott
Pediasia truncatellus (Zetterstedt, 1839)

Stympat gräsmott Pediasia truncatellus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pediasia truncatellus (Zetterstedt, 1839). Stympat gräsmott förekommer tämligen sällsynt från Nä till To. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever förmodligen på mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer