Snäcksäckspinnare
Apterona helicoidella (Vallot, 1827)

Snäcksäckspinnare Apterona helicoidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Apterona.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apterona helicoidella (Vallot, 1827). Snäcksäckspinnare.

Beskrivning

Hanar saknas. Arten är partenogenetisk i Norden. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 4-5 mm. Huvud gulbrunt, bakkropp ljusgul. Analull ljusbrun. Antenner tillbakabildade och består enbart av ett litet utskott.

Biologi

Habitat

Finns på alvarmark.

Associationer

Värdväxter: Oxytropis, Cotoneaster, Globularia, Potentilla, Artemisia, Helianthemum, Centaurea.

Beteende

Honan avlägsnar sig inte från larvsäcken.

Livscykel

Honan kläcks under andra hälften av juli. Den säckbärande larven lever på diverse buskar och örter. Den spiralvridna säcken är ca 3 mm bred och ca 4 mm hög samt klädd med jord och sandkorn. Den har en ettrig utveckling.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt på Ölands alvar samt på Gotland. I övriga Norden finns den i Finland men saknas i Danmark och Norge. Synonym Psyche crenulella Bruand, 1853

Mediafiler på webben
Läs mer