Hålträdssvampmal
Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851)

Hålträdsvampmal Triaxomasia caprimulgella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Triaxomasia.)
(prep 10109)Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851). Hålträdssvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med ljusa fläckar på framkant respektive bakkant. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i trakter med hålträd.

Associationer

Värdväxter: Acer, Fagus, Quercus, Tilia, m. fl.

Beteende

Fjärilen håller mest till i ihåliga träd.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i murken ved, men även av döda insekter.

Utbredning

Påträffad på några få lokaler i södra Sverige. I övriga Norden finns den sällsynt i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer