Johannesörtsdvärgmal
Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)

Johannesörtsdvärgmal Ectoedemia septembrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849). Johannesörtsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår ockragula, krage orange samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna matt gråsvarta, grovfjälliga. Vid vingens bakhörn finns en vit fläck. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker, i skogsbryn och liknande där det växer johannesört.

Associationer

Näringsväxt: Hypericum.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är gul och gör en lång, till en början, slingrande gångmina som övergår till en fläck med exkrementerna i mitten. Bladet sväller upp blåslikt. Kokongen är gulaktig och placeras inuti minan.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Ångermanland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Minor av Johannesörtsdvärgmal Ectoedemia septembrella i Johannesörtsblad, larven i den vänstra har nyligen påbörjat minerandet.

Mediafiler på webben
Läs mer