Brungul älvmätare
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)

Brungul älvmätare Euchoeca nebulata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Euchoeca.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763), hane. Brungul älvmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever på al och björk, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer