Gul fältmalörtrotvecklare
Eucosma messingiana (Fischer von Röslerstam, 1839)

Gul fältmalörtrotvecklare Eucosma messingiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eucosma messingiana (Fischer von Röslerstam, 1839). Gul fältmalörtrotvecklare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever från september till maj i roten av fältmalört, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer