Ryskt bandfly
Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829)

Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cryptocala.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829). Ryskt bandfly är en migrerande art som har tagits på Go samt i Up och Nb. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever på bl. a. skräppa, förpuppning i en kokong i marken. I Östra Granträsk, Norrbotten är den allmänt förekommande på en blomrik äng. Den ses där huvudsakligen på gulvial.

Mediafiler på webben
Läs mer