Trädgårdsmal
Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871

Trädgårdsmal Argyresthia trifasciata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871. Trädgårdsmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvud vitt, mellankropp mässingsglänsande. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar mässingglänsande med tre vita tvärband. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i trädgårdar och parker där det växer kinesisk en.

Associationer

Näringsväxt: Juniperus chinensis.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven minerar i barr och skott som torkar ut och dör, förpuppning i en barkinmängd kokong, oftast på stammen.

Utbredning

Togs första gången 1993 i Sverige, numera finns den från Skåne till Uppland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer