Björkspinnare
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)

Björkspinnare Eriogaster lanestris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv, äggsamling och bon. Björkspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 32-45 mm. Larven lever kolonivis i ett stort silkesbo på slån och björk, förpuppning i en brun kokong på marken, puppan kan övervintra upp till 9 ggr.

Mediafiler på webben
Läs mer