Väddklintkorgmal
Metzneria ehikeella Gozmány, 1954

Väddklintkorgmal Metzneria ehikeella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Metzneria ehikeella Gozmány, 1954. Väddklintkorgmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever i blomhuvuden på väddklint, förpuppning i blomhuvudet.

Mediafiler på webben
Läs mer