Brun gräsfjäril
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)

Brun gräsfjäril Coenonympha hero T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761), hane, hona, undersida. Brun gräsfjäril förekommer sällsynt från Sk till Hs, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 26-34 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer