Dropptecknat metallfly
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)

Dropptecknat metallfly Macdunnoughia confusa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Macdunnoughia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850). Dropptecknat metallfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 36-42 mm. Larven lever på bl. a. kamomill, rölleka och gråbo, förpuppning i en smutsvit kokong på eller under näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer