Berberistofsmätare
Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763)

Berberistofsmätare Rheumaptera cervinalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763), hona, larv. Berberistofsmätare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 33-39 mm. Larven lever på berberis, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer