Mörk kambladskärare
Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mörk kambladskärare Incurvaria masculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Larvangrepp på hassel. Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775). Mörk kambladskärare.

Beskrivning

Vingbredd 13-16 mm. Huvudhår ockragula. Antennerna knappt halva framvingelängden hos honan, hos hanen något längre. Hanens antenner är kamtandade. Framvingarna mörkbruna med svagt purpurskimmer. På vingens bakkant finns två tydliga, trekantiga ljusa fläckar. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxter: Carpinus, Corylus, Crataegus, Fagus, Quercus, Rosa .

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger från slutet av april till mitten av juni. Larven lever på diverse lövträd. Den unga larven gör först en fläckmina därefter skär den ut en säck av bladbitar och firar ned sig på marken där den äter av vissna blad. Efter övervintring förpuppas den till våren.

Utbredning

Är allmänt påträffad från Skåne till Härjedalen samt i Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland

Mediafiler på webben
Läs mer