Kaveldunsrörfly
Nonagria typhae (Thunberg, 1784)

Kaveldunsrörfly Nonagria typhae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Nonagria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nonagria typhae (Thunberg, 1784), hane, hona. Kaveldunsrörfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 45-52 mm. Larven lever i stjälken på kaveldun, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer