Grå aspguldmal
Phyllonorycter apparellus (Herrich-Schäffer, 1855)

Grå aspguldmal Phyllonorycter apparella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter apparellus (Herrich-Schäffer, 1855). Grå aspguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-11 mm. Huvudhår gråvita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna till svagt rödaktiga. På framkanten två till fyra ljusa hakar och två till fyra hakar på bakkanten. På vingspetsen en utdragen, mörk fläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter sagittellus och kräver oftast genitalundersökning för att säkert kunna skilja den. De ljusa formerna är dock vanligare hos P. apparellus.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer asp.

Associationer

Näringsväxt: Populus tremula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i augusti-oktober samt efter övervintring till juni. Larven lever i en rund, ganska stor, undersidig mina, ofta rödaktig, förpuppning i vit kokong.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland samt Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Grå aspguldmal Phyllonorycter apparellus i aspblad.

Mediafiler på webben
Läs mer