Palpljungmal
Pleurota bicostella (Clerck, 1759)

Palpljungmal Pleurota bicostella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Pleurota.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 8887)Pleurota bicostella (Clerck, 1759), hane. Palpljungmal förekommer allmänt i hela landet. Vingbredd 17-25 mm. Larven lever i ett tunt spinn på ljung.

Mediafiler på webben
Läs mer