Hästhovstjälkvecklare
Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)

Hästhovstjälkvecklare Epiblema sticticana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epiblema sticticana (Fabricius, 1794). Hästhovstjälkvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever från september till april i roten och blomskaftet av tussilago, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer