Videveckmal
Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)

Videveckmal Callisto coffeella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839). Videveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-12 mm. Huvud brunsvart. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna svarta med silverglänsande band och fläckar. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på kalfjäll och myrar i björkregionen.

Associationer

Näringsväxt: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven gör en undersidig veckmina. Förpuppning i en kokong fastspunnen vid näringsväxten.

Utbredning

Förekommer sällsynt längs fjällkjedjan från Värmland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer