Torvbrokvecklare
Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)

Torvbrokvecklare Phiaris turfosana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851). Torvbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-16 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer