Skarp tryminerarmal
Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)

Skarp tryminerarmal Perittia herrichiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855), hane. Skarp tryminerarmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 8-9 mm. Den rödbruna larven gör fläckminor i try, förpuppning under bark eller i barkspringor. Mina av Skarp tryminerarmal Perittia herrichiella i tryblad.

Mediafiler på webben
Läs mer