Fläckat linariafly
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)

Fläckat linariafly Calophasia lunula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Calophasia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766). Fläckat linariafly förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 26-32 mm. Larven lever på gulsporre, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer