Almkronmal
Bucculatrix albedinella Zeller, 1839

Almkronmal Bucculatrix albedinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Bucculatrix albedinella Zeller, 1839. Almkronmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår vitaktiga, ögonlock vita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna vitaktiga, prickade med mörkbruna fjäll. Vid vingens mitt finns två snedställda fläckar på framkanten samt en på bakkanten. I vingens spets en mörk fläck. Bakvingar brungrå. Skiljer sig från den liknande Bucculatrix bechsteinella på framvingarnas grundfärg som är mörkare hos sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och buskmarker, längs vägkanter och liknande.

Associationer

Näringsväxt: Ulmus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är grågrön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer