Bockrotplattmal
Depressaria pimpinellae Zeller, 1839

Bockrotplattmal Depressaria pimpinellae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Depressaria pimpinellae Zeller, 1839. Bockrotplattmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån, i söder sällsynt. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i sammanspunna blommor av bockrot.

Mediafiler på webben
Läs mer