Sen ginstbackmätare
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)

Sen ginstbackmätare Scotopteryx luridata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767), hane. Sen ginstbackmätare förekommer sällsynt i Sk, Ha och Sm. Vingbredd 27-31 mm. Larven lever på ginst och harris, förpuppning i marken. Synonym Phalaena palumbaria Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer