Aspstyltmal
Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)

Aspstyltmal Caloptilia stigmatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781). Aspstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-14 mm. Huvud brunt. Antenner ringade i svart och vitt, lika långa som framvingelängden. Framvingar brunröda med en stor, trekantig, vit fläck på framkanten. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmarker där det växer asp och viden.

Associationer

Näringsväxter: Populus, Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger från slutet av juli samt efter övervintring i maj. Larven är grönvit med gult huvud. Den gör först en gångkmina som vidgas till en fläck sedan i en bladstrut. Den förpuppar sig i en silkesfärgad kokong oftast under en bladflik.

Utbredning

Förekommer allmänt i hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer