Askgrå harfotspinnare
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)

Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Dicallomera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758). Askgrå harfotspinnare förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer