Franslinjemossmal
Bryotropha senectella (Zeller, 1839)

Franslinjemossmal Bryotropha senectella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bryotropha senectella (Zeller, 1839). Franslinjemossmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i vävrör på mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer