Syrebladmal
Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)

Syrebladmal Teleiopsis diffinis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Teleiopsis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 8910) Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828). Syrebladmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i vävrör på blad av bergsyra och krusskräppa.

Mediafiler på webben
Läs mer