Variabelt ugglemott
Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)

Variabelt ugglemott Scoparia ambigualis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829). Variabelt ugglemott förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever förmodligen på växtrötter under mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer