Munkfly
Panthea coenobita (Esper, 1785)

Munkfly Panthea coenobita T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Panthea.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Panthea coenobita (Esper, 1785). Munkfly förekommer sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 41-57 mm. Larven lever främst på tall men även på gran och lärk, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer