Glasbjörksveckmal
Parornix traugotti Svensson, 1976

Glasbjörksveckmal Parornix traugotti T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix traugotti Svensson, 1976. Glasbjörksveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvudhår gråbruna, krage vitaktig. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, skarpt tecknade med vita fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix polygrammella men skiljer sig på kragen som är ockragul.

Biologi

Habitat

Finns i kärrmarker med glasbjörk.

Associationer

Näringsväxt: Betula pubescens.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni. Larven gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer