Kamsprötat lundfly
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)

Kamsprötat lundfly Pachetra sagittigera T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pachetra.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766). Kamsprötat lundfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 38-45 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Bombyx fulminea Fabricius, 1777

Mediafiler på webben
Läs mer