Saltängsgräsmott
Pediasia aridella (Thunberg, 1788)

Saltängsgräsmott Pediasia aridella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pediasia aridella (Thunberg, 1788). Saltängsgräsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 22-29 mm. Larven lever från september till juni i ett vävrör på bl. a. saltgräs, förpuppning i en kokong i jorden. Synonym Pediasia salinellus sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer