Rödtofsat gräsfly
Mythimna turca (Linnaeus, 1761)

Rödtofsat gräsfly Mythimna turca T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Mythimna turca (Linnaeus, 1761). Rödtofsat gräsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 34-46 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer